Paket Nehir Suyu Arıtma Tesisleri

Genellikle küçük ölçekli yerleşim bölgelerinde yüzey ve yeraltı sularından temiz içme ve kullanma suyu elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat ve organik madde gibi parametrelerin içme ve kullanma suyu standartlarında arıtılabilmesi amacıyla alan ve zaman sıkıntısı olan projelerde Paket Tip Nehir Suyu Arıtma Tesisleri projelendirilmekte ve anahtar teslim esasla yapılmaktadır.

Su kalitesine bağlı olarak tesis; ön klorlama, oksidasyon, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, filtrasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve çamur arıtma gibi proses ünitelerinden oluşmaktadır. Tesisin kurulacağı alandaki arazi eğimine göre hidrolik akışın sağlanabilmesi için cazibeli akış veya ara pompa istasyonları kullanılabilmektedir.

Kompakt, modüler ve taşınabilir olması sebebiyle kullanım kolaylığı sağlar. Ek modüller ilave edilerek kapasite arttırımı kolaylıkla yapılabileceği gibi, şantiye, kamp gibi geçici kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılabilmektedir.

SOSYAL MEDYA

Aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz!

İLETİŞİM

1201/1 Sokak No:2 D: 401 Su Plaza Yenişehir Konak - İzmir / TÜRKİYE
+90 (232) 459 65 66
info@baysalaritma.com