Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur) Sistemine göre tasarlanmış olup; doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtma işlevini yerine getiren bakteriler sayesinde atıksu bünyesindeki kirlilikler ayrıştırılır ve arıtılan su alıcı ortama deşarj edilir. Arıtma işlevini yerine getiren bakterilerin bulunduğu ortama “aktif çamur” adı verilir. Aktif çamur bünyesindeki bakterilerin oksijen ihtiyacını karşılamak ve reaktör içerisinde tam karışım koşullarını sağlamak için blower (havalandırıcı) kullanılmaktadır. Blower tarafından temin edilen havanın diffüze bir şekilde atıksuya transfer edilebilmesi amacıyla tıkanmaz yapıya sahip özel membran tip diffüzörler kullanılmaktadır. Tesiste arıtılan su, deşarj pompası ile sistemden uzaklaştırılırken dezenfeksiyon amacı ile arıtılmış suya otomatik klor dozajı uygulanır.

Arıtılmış suyun bahçe sulamada kullanılmak istenmesi durumunda tesis çıkışına arıtılmış su filtasyon sistemi opsiyonel olarak ilave edilebilmektedir.

Tesis Genel Özellikleri :

  • Hızlı üretim ve kolay montaj
  • Minimum alan ihtiyacı
  • Düşük enerji tüketimi
  • Modüler olarak kapasite arttırma imkanı
  • Koku, sinek ve gürültü yapmaz
  • İşletilmesi son derece kolay ve sorunsuzdur
  • Yüksek arıtma verimi
  • Tam otomatik (PLC Logo kontrollü) çalışma
  • Sürekli insan müdahalesine ihtiyaç yoktur

SOSYAL MEDYA

Aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz!

İLETİŞİM

1201/1 Sokak No:2 D: 401 Su Plaza Yenişehir Konak - İzmir / TÜRKİYE
+90 (232) 459 65 66
info@baysalaritma.com