Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Orta ve büyük ölçekli yerleşim birimlerinde (şehir, ilçe, kasaba, köy vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir.

Kentsel atıksular yerleşim bölgelerinde oluşan evsel, kısmen endüstriyel atıksular ve yağmur sularını kapsaması nedeniyle kullanım yerine göre projelendirme aşamalarında farklılıklar barındırmaktadır.

Tesis genel olarak; tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre otomatik temizlemeli kaba ızgara, otomatik temizlemeli ince ızgara, bant konveyör, kompaktör, debi ölçüm ünitesi, kum tutucu ve yağ tutucu, terfi ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, dağıtım yapıları, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi ve koku giderim ünitesi gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir.

Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için genellikle bu tür tesisler içerisinde bir laboratuar ünitesi de kurulmakta ve tesis giriş ve çıkış suyu ile ilgili düzenli analizler yapılarak tesisin optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.

İşletme ve bakım kolaylığının sağlanabilmesi için tesiste gerekli elektrik ve otomasyon işleri prosese uygun olarak dizayn edilir ve PLC SCADA sistemi sayesinde tesisin optimum verimde çalışması sağlanır.

SOSYAL MEDYA

Aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz!

İLETİŞİM

1201/1 Sokak No:2 D: 401 Su Plaza Yenişehir Konak - İzmir / TÜRKİYE
+90 (232) 459 65 66
info@baysalaritma.com