İleri Arıtma - MBR (Membran Biyoreaktör) Sistemleri

İleri Arıtma - MBR (Membran Biyoreaktör) Sistemleri

Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların iyi kalitede arıtılması ve genellikle atıksuların geri kazanılması amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve atıksuların geri kazanılması ihtiyacı, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin geliştirilerek MBR teknolojisi ile birlikte uygulandığı farklı uygulamalara dönüşmektedir. MBR Teknolojisinin kullanılması ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edildiği gibi, tesis için gerekli alan ihtiyacı da azalmaktadır. Bu sebeple eski konvansiyonel tesislerin modernizasyonunda mevcut alan kullanılarak tesis kapasitesi rahatlıkla arttırılabilmektedir.

MBR membranları hollow fiber veya flat sheet tip olarak üretilmekte olup, MBR modülleri biyolojik arıtma reaktörlerinin içerisinde batık olarak çalışırlar. Biyolojik arıtma reaktörleri içerisinde oluşturulan yüksek aktif çamur konsantrasyonu sayesinde MBR modülleri daha verimli çalışır ve membran yüzeyinde oluşabilecek tıkanmaları engellemek amacıyla membran yüzeyinde daima bir akış sağlanır.

MBR Teknolojisine ait uygulamalar dünyada ve ülkemizde son derece hızlı artmakta olup, hassas bir sistem olması sebebiyle iyi projelendirme yapılması ve işletme koşullarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

MBR Sistemlerinin Kullanım Alanları :

  • Evsel nitelikli atıksu geri kazanımı
  • Endüstriyel nitelikli atıksu geri kazanımı
  • Konvansiyonel tesislerde aynı veya daha az alanı kullanarak kapasite arttırımı
  • Eski tesislerin modernizasyonu
  • Arıtma Tesisi yapılacak alanın küçük olduğu tesisler

SOSYAL MEDYA

Aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz!

İLETİŞİM

1201/1 Sokak No:2 D: 401 Su Plaza Yenişehir Konak - İzmir / TÜRKİYE
+90 (232) 459 65 66
info@baysalaritma.com