Acı Su Ters Ozmoz Sistemleri (BWRO)

Ters Ozmoz Sistemleri orta derecede tuzluluğa sahip suların yüksek basınç altında yarı geçirgen bir membrandan geçirilerek iyi kalitede içme veya kullanma suyu elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ters Ozmoz membranlarının çalışma prensibi gereği suyun bir kısmı arıtılarak ürün suyu (permeate) olarak elde edilir, diğer kısmı ise atık (concentrate) hattından deşarj edilerek sistemden uzaklaştırılır.

Ham su kalitesi, üretilecek su debisi ve talep edilen arıtılmış su kalitesine uygun Ters Ozmoz Cihazı projelendirilerek ihtiyaca uygun çözümler üretilmektedir. Ters Ozmoz Cihazına beslenecek ham su kalitesine bağlı olarak cihaz girişine uygun kapasite ve özelliklerde Ön Arıtma Sistemi ve/veya Kimyasal Dozaj Sistemi ilave edilebilmektedir.

SOSYAL MEDYA

Aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz!

İLETİŞİM

1201/1 Sokak No:2 D: 401 Su Plaza Yenişehir Konak - İzmir / TÜRKİYE
+90 (232) 459 65 66
info@baysalaritma.com